Barriak

(2017-01-18) Ez-ohizko batzarraren agiria
 
LEKUA: SERTUTXENA (TERESIANO) – GORLIZ

DATA: 2017ko (zapatua) URTARRILAK 14

ORDUA: 18:30 lehen deialdia, 19:00 bigarren deialdia

EGONDAKOAK:

AITOR ESGUEVA
VICTOR VÁZQUEZ

GAI-ZERRENDA:

1.- Idazkariaren eta lehendakariaren kargu-uztea
2.- Zuzendaritzaren eraketa barria
3.- Bestelakoak

Iluntzeko 21:30tan goian aipatutako bi partaideekaz hasiera emon jako batzarreari.

1.- Idazkariaren eta lehendakariaren kargu-uzteak

Bittorrek Aitorri erakusten deutso Aritzak itzitako eskutitza. Aritza azken unean ezin izan da batzarrera heldu eta idatzi bat itzi dau bere kargu-uztea dala eta. Kargu-uztearen eskutitza zemendian (azaroan) idatzitakoa da berari lekukoa hartuko eutson pertsonarik egongo ote zan ez ekianean. Horra hor eskutitzaren edukia:

"Zuzendaritza uzteko ordua heldu jat. Halabeharrez, ez gureta. Orain dala oso gitxi, beste inor ez dalako aurkeztu, zuzendaritza barritu dogula. Unai Ondarra, Igor "Guiri" González eta ni, Aritza Bizkarralegorra. Gustura egon naz 2011tik 2016ra, eta gustura egon nintzan aurretik 2001etik 2007ra edota 1991. urtean Joseba "Pato" Sánchezegaz IV. Barrika Surf Classic antolatu nebanean. Taldea oso barneratuta eroan dot, taldea oraindik osaturik ez egoala eta taldea osatuta oraindik eta gehiago sentidu egin dot.

Askok eta askok, nire urbileko lagunak behin eta barriro aholkatu deustazue taldearen kudeaketa uzteko. Ez dauala merezi horrenbeste esfortzu eta lana eta denbora taldeagaitik emotea. Nik gustura egin dot egindakoa eta gustura jarraituko neuke beste lau urte ordezkoa lortu arte, baina arrazoi pertsonalak dirala eta itzi behar dot. Nire osasuna dala eta sendia dala eta Amarratz Surf Taldeko zuzendaritzari uko egiteari behartuta nago.

Ez dakit nor-nork lekukoa hartuko deuskun. Unai eta ni zuzendaritza itzi beharrean gagoz.

Igor "Guiri" González prest dago jarraitzeko baina beste bi pertsona behar dira zuzendaritza osatuteko eta horretaz ganera beste pertsona batzuk behar dira gitxienez Barrika Surf Classic memorialea aurrera ateratzeko. Aurkeztuko litekeen bolondresak nire laguntza eukiko leukien.

Beraz, gauza bi besterik ez dodaz eskatu gura. Zuzendaritza osatuteko prest dagozan bi pertsona eta beste alde batetik beste 4-5 pertsona prest egotea urteko memoriala aurrera ateratzeko.

Min haundia emongo eustan gaur egun 160 bazkide dauakazan talde bat desagertuko balitz. Lan haundia dagoelako talde lez. Gitxienez urteroko Barrika Surf Classic memoriala mantentzeko eta beste erronka bat gure inguruko, gure eskualdeko, gure lau herrien surf eskolen erregulazinoa geunke. Federatze lizentzien kudeaketa ahaztu barik.

Beraz, horra hor nire kargu-uztea, nire dimisinoa, baina batez bere nire eskaera.

ITXOSU EDERRAK DANONTZAKO, URETAN ALKAR IKUSIKO DOGU!"

Beste alde batetik Unai Ondarra arrazoi pertsonalengandik zuzendaritza uzten dau.

2.- Zuzendaritzaren eraketa barria

Aritza eta Unai urten dira eta honeen partez Bittor Vázquez eta Aitor Esgueva sartu egin dira.

Zuzendaritza modu hontan lotuz:

Lehendakaria: IGOR GONZÁLEZ "EL GUIRI"
Lehendakari-ordea: AITOR ESGUEVA
Idazkaria: BITTOR VÁZQUEZ

3.- Bestelakoak

Ez dago.

Horrela, 21:50 diranean batzarra amaitu egin da.
 
.  

+
Barriak